تفاصيل المؤلف

Salim, MOKRANE

  • مجلد 9, عدد 1 (2016) - المقالات
    Description et potentiel antagoniste d’une nouvelle souche d’actinobactérie isolée de la cote de Tipaza
    الملخص
  • مجلد 9, عدد 2 (2016) - المقالات
    Planomonospora sp. PM18, an antibiotic-producing actinobacterium isolated from Algerian Saharan soil: antagonistic potential against methicillin-resistant Staphylococcus aureus
    الملخص